24 Haziran 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1300 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1300. Sufi (Allah sevgisine kendini bağlamış, Allah ile dost olmuş kişi) ,  (Tanrı şarabı ile dolu) küpün ağzını açtı da haydi diye bağırdı;
Gelsin bize âşık olan.

Bu çeşit şarap, bu çeşit sarhoşluk, her mezhepte helâldir, içilir-durur.
Boz tövbeyi, böylesine bir mecliste hatadan tövbe etmek, yüz binlerce hatadır.

Tövbeni bozdun mu zâhitleri (Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren kişileri) de çağır;
Çünkü bugün, çağrı (İstenilen yere gelmesi için davet) günü.

Halk, seni gözden çıkardıysa ne var?
Âşıkların gözbebekleri (Çok sevileceğin, önem verileceğin kişi), yerin-yurdun senin.

Yüzünün suyu gittiyse (Yüzündeki kan çekilip beyazlaşsa, hasta görünüm alsa bile) gam yeme (Üzülme);
Aşığın yeri, sudan da dışarıdır, havadan da.

Bildikler, bizden çekilirse çekilsin-gitsin;
Zaten denize batanın bildiği, denizdir, orda yüzer o.

Neşelen ey deniz, a abıhayatın (Ölümsüzlüğün) kaynağı;
Öz sensin, başka ulular, sıfatlara ( Görünen, kılık ve dış görünüşe) benzer ancak.

Ah, ne dedim?
Nerden nereye?
Senin zatına (Kişiliğine) lâyık (Yakışır-uygun) bir sıfat nerde?

Yüzünün aşk denizine dalıp dalgalarla yüzen kişi, Fırat'a bile bıyık altında güler-durur.
               ***      
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Allah dostlarının Allah’ı seven, Allah’ın emirlerini yerine getiren, Allah’ın yasak ettiklerini yapmayan kişileri insana sevinç ve yaptığı işten tat veren Tanrı şarabından içmeleri için bu yere gelmeleri için davet ettiklerini öğrendik.
2.    Tanrı şarabı ikram edilen yere toplumdan ve toplumun kurallarından sıyrılarak ulaşılabildiğini öğrendik.
3.    Tövbe dâhil bizi bağlayan bağlardan kurtulmadan âşıkların olduğu yüce yerlere gidemeyeceğimizi öğrendik.
4.    Âşıkların hiçbir şeye üzülmediklerini, Allah’ın takdirine teslim olduklarını öğrendik.
5.    Aşk yolunda olanların etrafındakilerin, âşıktan dünyalık bir çıkar sağlamayacaklarını düşünerek uzaklaştıklarını öğrendik.
6.    Aradığımız ölümsüzlüğün, neşenin, tadın kaynağının özünün kendimizde olduğunu, dışta kalanların göstermelik olduklarını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Büyük kişilerle ve yerlerde bulunan, bu alanda iş yapan  kişinin kendine büyük diyerek geçinenlere güldüğünü öğrendik, anladık.
                     *

RAV

Popüler Yayınlar