17 Haziran 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1220 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1220. Çünkü akıl, aşağılık olduğundan hırsa (Sonu gelmeyen isteklere) düşer de her aşağılık kişiye secde eder (Çıkarı için yaltaklanır).

Fakat şarap (Tanrı şarabı) içenler, gökyüzünün şu gediksiz (Boşluk-eksiklik olmayan) iki (Güneşi-Ayı) değirmisini  (Yuvarlağını) de yarım arpaya bile almazlar.

Aşkın ululuğunu Mecnûn'dan (Sevenden) sor da başta, ona yarayacak nelerin var, bir anla.

Aşka uyup (Zevk ve anlayışına uygunluk gösterenler) yol azıtanlar (Uzatanlar), yüz binlerce yolu-yordamı (Davranışı ve konan kuralları), kanunu (Yöntemleri)-türeyi (Ahlaksal davranış biçim ve kuralları) yırtar-geçerler.

A seher yeli, kerem et de (Büyüklüğünü göster de) tarafımdan o görülmemiş inciler (Şekil değiştirmeyen hakikatler) denizine  (Şems Hazretlerine) söyle;
* De ki:
“Öfkeyle, ben o kokmuş, kurumuş, şekil verilmiş balçığa can vermem demişsin” amma.

A Tebrizli Şems diyor, zamanın Mûsâ'sısm sen, Harun’u, (Kardeş) ayrılığına düşürme.

Sevgilimiz, kucağımıza geldi;
Gülümüzün, şekerimizin ucu-sonu yok.

Biz, boyuna gülbeşeker (Gül çiçeği ve şeker ile yapılan macun kıvamında bir çeşit reçel) içindeyiz, onun için göğsümüzde gönlümüz, çok kuvvetlidir.

Zühre (Venüs, güzellik ve zerafet) bile ordumuzun çevresinde çizginebilmek  (Etrafında dolanmak dönüp durmak) için halden hale girer.
                     ***
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.     Akımızın aşağılık yapıda olduğunu, kolayca isteklerin peşine düşeceğini, aşağılık kişilerden isteklerine ulaşma yolunu bulmak için yakınlaşıp saygı gösterdiklerini öğrendik.
2.     Tanrı şarabı içenlerin ulaşılması güç işlere bile önem vermediklerini, aşkın asilliğini, büyüklüğünü görüp-anlayıp aklını bu işe verdiklerini öğrendik.
3.     Aşkın yapısına uyanların insan aklının çıkarlara göre kurdukları düzene önem vermediklerini öğrendik.
4.     Mevlana Hazretleri kendi canı olmasına rağmen Şems Hazretlerinin canıyla birleşmek, tek can olmak istediğini öğrendik.
5.     Mevlana Hazretlerinin Şems Hazretlerinin ayrılığını istemediğini, gönlünden hep çağrılar yaptığını, Şems Hazretlerinin de geldiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Mevlana ve Şems Hazretlerinin beraberliklerin tatlılık ve hoşluk içinde kuvvetlendiğini, güzellik ve zarafet arayanların bu halkaya girebilmek için çok kişinin çevrelerinde dolaştığını öğrendik, anladık.

RAVLİ AKLI KIT ADAM
RAVLİ AKIL, RUH, ARZU yazarak Googleden okumalısın.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar