13 Haziran 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1190 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1190. A gönül, bir soluk deli-divane kesilirsen bir soluk da dîvânın (Büyüklerin olduğu topluluğun) sahibi olursun, buyruk yürütürsün (Emirlerin yerine getirilir).

Gâh (Bazen) hırslılıkla (Aşırı, sonu gelmez isteğin, tutku durumuna almış şeklinde) İran'ın yolunu tutarsın, gâh gidersin, Türan'a şahne  (Zabıta) olursun.

Gâh İsfahan'dan, Irak'tan, Hicaz'dan geçer, şu Horasan Ay’ına çalgı olur-gidersin.

A bukalemun (Çabucak düşünce, tutum değiştiren, durumunu çıkarına göre ayarlayan kimse), no olur akıl gibi bir huyun (Vazgeçilmeyecek özelliğin), bir gönlün (Sevgi, istek, anış, düşünüş gibi duygu kaynağı), bir canın (Yaşam ilkesi-yaşam özü) olsa.

Bütün bunları yapmazsan bari tamamıyla sus;
Tamamıyla sustun mu, o olur-gidersin.

Yüzünü  (İlgi, dostluk, yakınlık için) Tebrizli Tanrı Şems'ine tut da Süleyman mülküne padişah kesil.

A can (Yaşam ilkesi-yaşam özü), a dünya, dün gece nerdeydin?
Hayır, yanıldım;
Bizim gönlümüzdeydin (Sevgi, istek, anış, düşünüş gibi duygu kaynağı olan yerdeydin) sen!

Dün gece, ayrılığınla cefalar (Üzüntüler) çektim;
Hâlbuki (Hakikat ve doğrusu şudur ki) a benim sevgilim, sen, vefa (Sevgi ve dostlukta sözünde duran bir) padişahısın.

Ah, ben dün gece ne haldeydim (Neler durumdaydım);
Ah, dün gece kimindin sen?

Elbiseyi kıskanıyorum ben, keşke elbise olsaydım;
Çünkü elbisenin kucağımdasın sen.
                     ***
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Allah arayışını Mevlana Hazretlerinin aşk yolundan giderek bulanlara sıra dışı davranışları nedeniyle deli-divane dendiğini ancak bu yolda ilerleyenlerin büyükler topluluğunda kendine yer edineceğini, nereye giderse oranın güvenilen kuvveti olacağını öğrendik.
2.    Mevlana Hazretlerinin bakışını kazanıp Şems Hazretlerine bakanın dünyada istediği yapılan bir başkan olacağını öğrendik.
3.    Şems Hazretlerini âşıklık düzeyinde seven kişinim hiçbir zaman can ayrılığı yaşamayacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Seven kişinin hep sevdiği ile beraber olduğunu, bedenen ayrılsalar bile canlarının ayrılmayacağını, bir can olduklarını öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar