12 Ağustos 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1790 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1790. Dağa karşı var da apaçık duy;
Bir seslen bakalım:
Esenlik sana (Sağlık, afiyet, sıhhat, selamet).

Kıskançlığımdan selâmını örtmede, gizlemedeyim;
İstiyorum ağız bile duymasın:
Esenlik sana.

Ağzımı yumdun mu, gül bahçesi esenleşir;
Esenlik sana (Sağlık, afiyet, sıhhat, selamet).

A dünyanın düzeni Salâhaddin (Şems Hazretleri);
Edebiyen (Terbiyeli, saygılı ve ince incelikle davranma) sana olsun, esenlik sana.

A dünya güzeli, a âlemin nazenini (İnce yapılı narin), esenlik sana.
Derdim de elinde senin, dermanım da.

Bu kulun (Sana aşkla bağlanmış dostluğuna devam edenin) derdinin dermanı nedir?
Söyle.
Lütfedersen (Müsaade edersen), dudaklarından bir öpücük (Alırım).

Tapına (Yaşam yerine), bedenimle gelemiyorsam da can da seninle, gönül de.

Harflerle bir söz söylemiyorsun da neden bütün dünya, lebbeyk (Buyurun efendim, emredin) sesiyle doldu?

Kutsuzluk (Uğursuzluk), beni kutluluğa (Uğurluluğa) çevir diyor;
Kutluluk da, ne de kutlular kutlususun diyor sana.

Senden geliyoruz, gene sana kaçmada, sana varmadayız;
Medet-medet (Yardım etmek) senden sana.
.                       ***       
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                        ***
Neler öğrendik;
1.    Mevlana Hazretleri Allah dostu Şems Hazretlerini çok sevdiğini, bu sevginin kıskançlık yüzünden bozulmaması için insanlara söyleyemediğini, dağlara söylediğini öğrendik.
2.    Mevlana Hazretlerinin sevdiği Şems Hazretlerinin sağlıklı, sıhhatli, afiyette, selamette olmasını dilediğini ve dua ettiğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinde dünya düzenini görebileceğimi, sırrını anlayabileceğimizi, karışıklıktan-kargaşadan çıkabileceğimizi öğrendik.
4.    Dertlerimizin çaresini Şems Hazretlerinde bulabileceğimizi. Öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin sözünü duymayanların, anlamayanların kalp gözünü açarak uygun duruma kendilerini getirmelerin gerektiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinden yardım istememiz, onun yanından geldiğimizi ve yine ona doğru gittiğimizi görmemiz ve anlamamız gerektiğini Mevlana Hazretlerinden öğrendik, anladık.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar