6 Ağustos 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1740 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1740. Can, dünyadan vazgeçti, mazereti (Bahanesi) de şu;
Diyor ki:
Onunla uzlaştım (Aradaki düşünce ve çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuştuk, anlaştık), alıştım (Bağlandım, ısındım), hâlim (Karışık sorunun içinden çıkıp), onunla düzene girdi.

Sövüşünden  (Dinin temellerinden sayılan inançları kabul etmeyişinden) sarhoş oldum;
Yarabbi, o şarap mı daha güzel, kadehi mi (Hakikati olduğu gibi göstermesi mi?)

İçimi acı sövüşleri bile şaraptan daha fazla zevk vermede, neşe vermede.

Yem için gitmiyorum tuzağa, tuzağının derdindeki aşk, götürüyor beni.

* Geceleri de, ne doğuda, ne batıda olan Ay yüzüyle, gündüzleri gibi ışıklar saçmada.

Âdem'in toprağı, neden akıykle (Akik taşıyla) dop-dolu;
Onu tutsun da, madene-dek adım-adım çeksin diye.

Gözün nuru da Tanrı Rasûl'üdür (Kendisine kitap indirilmiş peygamber), gönlün nuru da;
Onun haberlerini, kulağına küpe yap.

Beden, o yandan, can şarabım içti mi, son-ucu, başına gelecek şey, gene o yandandır.

Nimetleri (Yaşamak için gerekli her şeyi) verenin güzelliği önünde, dünya nimetleri, gönüle soğuk geliyor.

Hintli şeyh, tekkeye geldi;
Sen de Türk değilsin ya, in damından aşağı.
                       ***        
DİVAN-I KEBİR 5 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                        ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerine olan aşk ile dünya zevklerinden, heyecanlarından, biriktirme huyundan, gelip-geçici hayatta güçlü olmak isteğinin kargaşasından, ikiyüzlülüğünden uzlaşarak vazgeçeceğini, belli bir yöntem, ilke ve yasalara göre kurulmuş olan aşk sistemine girerek düzenli bir hayata kavuşacağımızı öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinin kendisine dost olmak isteyenden önce la ilahe illallah sözünün başında olan la (Yoktur ‘Allah yoktur’) sözü ile inanç dünyasına girmesini, taklit edilen Allah kavramından sıyrılarak gerçek Allah’ı tanıyıp bilmesinin sağlanması gerektiğini öğrendik.
3.    Aşkın kişiyi ışıkların madenine doğru çektiğini öğrendik.
4.    Peygamber efendimizin verdiği haberleri hiç unutmamamız, onun nurlu bakışını gönlümüze-isteklerimize aydınlık vermesi için kıymetli olarak değerlendir4memiz gerektiğini öğrendik.
5.    Tanrı şarabı içen kişiye, dünya nimetlerinin çekiciliğini yitireceğini öğrendik.
6.    Her cinsin kendi cinsine doğru gidip sürüye katıldığını, sürü başını lider kabul edip peşinden gittiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Hoş olmayan, yakışık almayan, karanlık, şüpheli davranış ve söz söyleyenin yanına Türk olanın gitmeyeceğini, lider ve büyük olarak kabul etmeyeceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar