7 Ağustos 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1750 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1750. Bütün Hindistan’ı, onun az bir mülkü bil de özellerini dağıtıver herkese.

Senin Hintli talihin, Zühal'dir (Ahmaklık, cahillik, pintilik, korkaklık, cimrilik, tembellik, kafasızlık, yalan ve fenalık bu yıldızın tesirinde olanlarda olur);
Yücedir (Yüksek, büyük, ulu) amma adı gene de kutsuz (Uğursuz, kötü, mutsuz, zavallı).

Yücelere çıktı, fakat kutsuzluktan (Uğursuzluktan, kötülükten, mutsuzluktan, zavallılıktan) kurtulmadı ki;
Kötü şaraba kadehten ne fayda?

Kötü bir Hintli gösterdim;
Aynayım ben;
Aynanın bildirmesi, kinden (Gizli düşmanlıktan), hasetten (Kıskançlıktan, çekemezlikten) değildir.

Hintli, nefistir (İstekler topluluğu), tekke (Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer) de gönlüm;
Savaşı da dışarıda değildir, barışı da.

Yeter;
Sözü aslı ikiyüzlü:
Biri ak, öbürüyse kap-kara.

Tövbem, doğru değil;
Sus, fakat tövbe etmiyorum diye de satma beni kimseye.

Ayıplı-kusurlu kulu sürme tapından;
Rahmetini örtme (İyiliğini kapatma) ondan.

Sen, hatırımızdan geçen düşünceleri bile bilirsin;
Bizse dudağımızı yummuşuz da coşup köpürüyoruz.

Şekle bürünen her gam, her neş'e, senin gerçek tapında (Bulunduğun yerde) bir hizmetçidir ancak.
                       ***        
DİVAN-I KEBİR 5 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                        ***
Neler öğrendik;
1.    Dünyaya bağlı kişinin yüce insan olsa bile mutlu olamayacağını öğrendik.
2.    Dünyaya gelişinde olumsuzlukların işlendiği kişiyi yücelere çıkartsalar bile uğursuzluktan kurtulamayacağını öğrendik.
3.    Gerçeklerden uzak hayallerle birleşen isteklerin Nefs olduğunu, kişiyi iç ve dış savaşa zorladığını öğrendik.
4.    Özü kötü olanı güzel bir kaba koysak iyi olamayacağını öğrendik.
5.    Olumsuzluklarla oluşmuş ve kuvvetlenmiş kişinin değişip düzelebileceğini, mutlu olabileceğini, bunu da Şems Hazretlerinin Allah’tan aldığı yetkilerle yapabileceğini Mevlana Hazretlerinden öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerinin kendisine sevgiyle bağlanan, dostluğu devam ettiren Mevlevileri ne kadar kusurlu olsalar bile ret etmemesi için ricada bulunduğunu öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar