5 Ağustos 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1730 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1730. O (Tanrı şarabını) şarabı sun ki coşkunluğunun kokusu, ölüleri bile diriltir, mezarlarından çıkarır.

Her akıl, yüzünüzü (Hakikatini) görünce şaşkına dönmüştür;
Her yüz, ayrılığınızla tırmalanmıştır.

Kınayışından (Ayıplamandan), lâflarından sarhoş oldum-gitti;
Bilmem ki tortulu şarabı mı daha hoş, duru şarabı mı?

Ululuğunuza karşı aklın gözü, gözü görmez bir Türk’e dönmüş.

Onu öven, onu anan, daha yüksek söylesin diye yalancıktan, sağır gösteririm kendimi.

Şarap içen, nasıl olur da sarhoş olmaz;
Kulu-kölesi  (Aşkla bağlanıp hizmet ederek dost) olan nasıl olur da yücelmez?

Dünyaya üfürülünce kaftan-kafa, her yeri güllerle dolduran soluktan bahset.

Canın yurdu, yüceliğinin çevresi;
Öyle yurt ki hiçbir yabancı yok orda.

Göbeğindeki misk kokusunu bir kokladı mı, gök bile dizüstü çöker.

Ona gelen, ölümsüzlüğe gelmiştir;
Titreyiş yurdundan kurtulmuştur artık.
                       ***        
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                        ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’ı sevdiren, Allah nuru saçan Şems Hazretlerinin Tanrı şarabı ikram ettiğini, bu şarabı içenlerin ölü hailden kurtulup yeniden etkinleşeceğini, geçerli duruma geleceğini, güçlenip canlanacağını, iyileşeceğini, canlılık kazanacağını öğrendik.
2.    Her akıllı Şems Hazretlerini anlayamayacağını, ondaki nuru göremeyeceğini, sözlerinden etkilenip sarhoş duruma gelip hoş bir hale gelemeyeceklerini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinin ululuğunu her aklın anlama ve kavrama gücü olmadığını öğrendik.
4.    Şems Hazretlerini tutkulu bir sevgiyle sevenin, dostluğunu önemseyip devam edenin, hizmet ederek yaklaşanın yüceleceğini, yükseleceğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerine aşk ile yaklaşanın ölümsüzlüğü kazanacağını, ölümsüz olanların yurduna gideceğini, dünyanın iki yüzlülüklerinden, hainliklerinden kurtulacağını Mevlana Hazretlerinin sözlerinden öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar