31 Mayıs 2018 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1060 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1060. Dünya küpünde bulanmıştın (Dünya sınırları içinde kalarak parlaklığını ve açıklığını yitirdin); şimdi küpün yücesine ağdın (Yükseldin, yukarı doğru çıktın), duruldun (Sakinleştin).

Işığın sönmek istedi amma yürü-git;
Güneşle (Şems Hazretlerini tanıyarak) kuvvetlendin sen.

Canın, yarasa idi (Karanlıkta avlanandı) âdeta;
Bu ışığa kavuşunca doğan kesildi (Canımız padişah elinde ve işaretiyle avlanan oldu).

Niceye (Ne zamana kadar) bir girip çıkacaksın a soluk (Nefes aldığımız hava);
Solukdaş (Aynı amaçlı olduğumuz arkadaşımız) geldi;
Kesil (Dünya sevgisini sona erdir) artık.  

A sarhoş gönül, nereye uçuyorsun?
Meclisin (Toplanılan yer) nerde, nerde şarap içiyorsun sen?

Her şeklin temeli (Gelişim için gereken dayanak) sensin (Aşk), senin şeklin yok;
Her canın dadısı (Bakıcısı-gözetleyicisi) sensin, candan da münezzehsin (Temizsin) sen.

Sana yüzlerce örnek getirdim, yüzlerce lâkap (Özelliğinden dolayı isim) taktım;
Fakat addan da (İsimden de) üstünsün sen, lâkaptan da üstün.

İki (Madde-Mana) dünyada da evin-barkın yok;
Her solukta, yükünü nereye çeker götürürsün?

Paranı aldım da akla götürdüm;
A kuyumcu başı dedim, değerini biç bakalım.

Anlamlar parasını sarrafı (Değerli olanı onun değerini bilen) sensin;
Her görenin gözlerine sürme çeken (Dikkatli görmeyi sağlayan) sensin.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Dünya değerleri içinde kalanın doğruyu ile yanlışı, iyi ile kötüyü, kaliteli ile kalitesizi, güzel ile çirkini birbirinden ayırıp seçim yapmak için zorlanacağını ve bilinçsiz kararlar vereceğini öğrendik.
2.    İnsanı kargaşaya sürüklemiş olan, doğru seçim yapamadığımız dünya değerlerinden Mevlana Hazretlerinin öğretisiyle çıkmamız, anlamın yücesine doğru yol almamız gerektiğini öğrendik.
3.    Mevlana Hazretleri bizi daha da kuvvetlendirmek için Şems Hazretlerini bize tanıttığını, böylece aşkın kuvvetini ve etkisini tanımaya başlayacağımızı öğrendik.
4.    Belirsizlikler ve bilinmezlikler içinde yaşamaktan kendini kurtaran kişinin Tanrı işaretiyle hareket eden bilinçli kişi haline geleceğini öğrendik.
5.    Allah dostuna kavuşanın dünya yaşamından kendini kurtararak ilahi yaşamı tanıma fırsatı bulabileceğini öğrendik.
6.    Şems Hazretlerin çok özellikleri olduğunu, Mevlana Hazretlerinin anlattıklarından da daha üstün değerlere sahip olduğunu öğrendik.
7.    Aşk makamının yerinin çok geniş bir alan olduğunu, bu alana gireni bulmanın çok zor olduğunu, ancak giren kişinin kendi isterse bizim yanımıza geleceğini öğrendik. 
                     *
İşte böyle yaren;
Söz örneklerinin anlattığı kavramı, duyguyu, düşünceyi, yargıyı dikkatli olarak doğru anlayıp yaşamımıza uygulamamız gerektiğini, sonra aşk alanına girebilecek donanıma sahip olabileceğimizi öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar