7 Mayıs 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 830 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

830. Temelimin secde ettiği (Sözünü dinlediğim, boyun eğdiğim, buyruğuna uyduğum, , gerçek olduğunu kabul edip doğruladığım ve başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen kişiye tam saygı gösterdiğim) yer de odur, sonradan bana eklenenlerin (Aşk öğretisine katılanların da) secde ettiği yer de o;
Benim başıma taç kesildi o (Şems Hazretleri), benim padişahım o.

Yorgundur, bağlanmıştır gönlüm de, elim de;
Kenan’ın (Bu günkü Filistin toprakları) Yusuf’umun gam eli de.

Elimi gösterdim de söyle dedim, kimin yarası bu?
Dedi ki;
“Benim elimden, benim hilelerimden açılmış bir yara”

Gönlümü gösterdim de bak dedim, kan olmuş-gitmiş.
Gördü de o benim gönlümü alan güzelin, bir gülüverdi.

Sonra da gene gülerek yürü dedi, şükret a benim bayramımın kurbanı.
Kimin kurbanıyım” dedim;
Sevgili “Benimsin benim” dedi.

Sabah, gülüp açılınca gözlerimden yaşlar akmaya başladı;
Padişah, ağlayan gözlerimi gördü.

Esirgemesi yüzünden o abıhayat (Ölümsüzlük) kaynağım, coştu, suyu akıtmaya başladı.

İşte şuracıkta, abıhayatının (Ölümsüzlüğün) izlerini, otuz iki dişimin dibinde seyret.

Arştan (Göklerin en yüksek yerinden) abıhayat (Ölümsüzlük) akıyor;
İman (Kutsal inancım) ağacım, o suyla terü taze (Çok taze).
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin Allah’ta kendini yok ettiğinden davranışlarının da insanlara farklı olmadığını, doğru ve geçerli sözlerine ve davranışlarını kabul edip saygılı davranmamız, adından tutkulu bir sevgi akışı almamız gerektiğini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinin aklın da üzerinde olan aşk öğretisini Mevlana Hazretlerine, kendisini feda etmekle öğrenilebileceğini gösterdiğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerine aşk yolundan ulaşabileceğini, onun seçimiyle, korumasıyla, kayırmasıyla olduğunu, kişiye ölümsüzlüğü kazandırdığını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Gökten gelen, insanı tazeleştiren ölümsüzlük için gerekli olanları yağdıranı bilip dikkat edilmesi gerektiğini, İmanı olanların bunları kolayca görüp anladığını öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar