9 Mayıs 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 850 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

850. Onun vergili (İyiliksever) elinden, zehir bile sunsa iç;
İç de helvacıların en ulusu ol.

Aşk, öze-içe benzer, dünya ise kabuktur;
Aşk helvadır sanki dünya ise tencereye benzer.

Helvanın lezzetini anlatmayayım diye boğazım yandı tadından.
A benim güneşe benzeyen güzelim, a benim öz padişahım;
Küfrüm, tövbem, özümün doğruluğu benim.

Güneş, gök kubbede oynayıp durmada, ona, a benim oyuncum diyesin diye.

Şahıslarım, senden can bulmuştur diye kapına secde etmede Nefs-i Küll (Hayalle birleşen istekler).

Nefs-i Küll (Hayalle birleşen istekler) de sensin bana, Akl-ı Küll (Her şeyi kavrayan akıl) de, başkası da;
Denizimsin, incimsin, dalgıcımsın benim.

Küfrüm (Tanrının varlığını, birliğini yok sayan) benim, imanımın (Güçlü inancımın) özü, incisi (Şekil değiştirmeyen değerim) benim, suçum benim, öğüt verenim benim, hikâye söyleyenim benim.

Vakitsiz gelmişsin, bari susup oturma;
İnsanı yıkan, yerlere seren bir kadeh seç de içiver-gitsin.

Yaşayış kaynağından bir su akıt da sudan da yeşillikler bitsin, topraktan da.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin iyiliksever biri olduğunu, ancak ondan iyilik geldiğini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinin özünde-içinde aşk olduğunu, bunun kendisini çok sevilen bir hale getirdiğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerini seven Mevlana Hazretlerinin varlığını ve yokluğunu birleştirerek bir hale getirdiğini öğrendik.
4.    Şems Hazretlerini tanıyıp sevenlerin canlarının ölüme değil dirilişe yönlendiğini anlayarak tutkulu sevgi bağı ile bağlandıklarını öğrendik.
5.    Şems Hazretlerine yakınlaşanların aklını doğru kullanmayı, hayalle birleşen isteklerini doğru yola yönlendirebileceğini öğrendik.
6.    Mevlana Hazretlerinin Şems Hazretlerine kendi değerlerini yok ederek-yok sayarak Şems Hazretlerinin değerlerini ve görüş yeteneğine taşıdığını öğrendik.
7.    Şems Hazretleri istediği zaman kendisini sevenlere güzel yüzünü gösterdiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerini kendisine Yaşam kaynağı yapan Mevlana Hazretleri gibi bizim de Mevlana Hazretlerini sevenler olarak Şems Hazretlerine âşık olmamız, aşkın sırlarını bize özel şekilde almamız gerektiğini öğrendik, anladık.

(Sevdiğimiz kişinin de sevdiklerini sevmemiz, değer verdiklerine değer vermemiz, düşmanlarına düşmanlık etmemiz, kendisine davrandığımız gibi sevdiklerine hizmet ederek sevgimizi göstermemiz gerektiğini öğrendik, anladık)
                   *
RAV

Popüler Yayınlar