5 Mayıs 2018 Cumartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 810 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri kendini ve Şems Hazretlerini anlatıyor)

810. Kuyunun başından yüzlerce ip (Kurtarmak için) salladın;
Son-ucu senin yücene gene geldik işte.

Zurnanın sesi, cana geldi;
Senin zurnanın peşinden gene geldik biz.

Gönlün boyuna-posuna kaç elbise biçtim, diktim;
Kaç akıl çırağı uyandırdım (Aklı uyandırdım- kendisinde olan mumun fitilini ateşledim), ışıttım.

Durup dinlenmesi olmayan ihtiyar feleğe (Döngüyü-dönüşü yapan görevliye), ne de şaşılacak bir dönüş öğrettim.

Lütuf-ihsan (Önemli, değerli kişinin çok olanağı ile yaptığı iyilikler-bağışlar) definesi, konuk oldu bana;

Lütfumla-keremimle (Büyüklüğün, asil olmanın gereği olarak) yoksulların borçlarını ödedim.

Hâsılı (Ortaya çıkan-görünen), bütün sözüm, şu üç sözden artık değil;
Yandım, yandım, yandım.

Mum gibi tertemizim ben;
Ne biriktirdiysem hepsini de döktüm, erittim.

Yeter, nice can İsa’sına ait nice gizli (Canı yeniden diriltecek) sözleri, eşeğin (Kaba ve anlayışsız kişilerin) gönlüne, kulağına zorla soktum.

Yeter, çünkü tamamladıkça noksanı belirtir;
Sus da o şuh güzel, yeter artık demesin.

Bir zamancağız sana Fâtiha okuturum (İstediğin şeyden umudunu keserim);
Ondan sonra da dünyaya padişah ederim.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin, çıkmazda olanlara kurtulmaları için olanak sağladığını, bu olanağın farkına varan ve inana kişinin çıkmazdan ve karanlıktan kurtulacağını öğrendi.
2.    Şems Hazretlerinin yaşamın can alıcı noktalarını bildiğini, inanan kişileri yararlandırdığını öğrendik.
3.    Aklımızın aydınlık vermesi için doğru sözlü ve bilgili kişi ile uyandırılması gerektiğini, öğrendik.
4.    Aklı Tanrı eri tarafından uyanmamış kişinin ne kadar bilgili olsa da bilgi taşıyan kaba ve anlayışsız biri olacağını öğrendik.
5.    Mevlana Hazretlerinin doğru yaşayış için öğretilerinin uygulandığını, buna herkesin şaşırdığını öğrendik.
6.    Şems Hazretlerinin Mevlana Hazretlerine misafir olması ile temiz insanlara yol ve yön göstererek doğruluğa yönelttiğini öğrendik.
7.    Mevlana Hazretlerinin kendini aşkla mum gibi yakarak yok ettiğini fakat bu yanış ile kıyamete kadar sönmeyen bir ışık olarak aydınlatmaya devam edeceğini öğrendik.
8.    İnsanı yeniden dirilten Mevlana Hazretlerinin sözlerinin kaba ve anlayışsız kişinin bile kabul edip benimseyeceğini, sözlerini insanın içine yerleştirdiğini, tesir ettiğini öğrendik.
9.    Mevlana Hazretlerinin öğretisinin, kişiye kendi eksikliklerini gösterdiğini, kişi noksanını tamamlandıkça başka bir eksikliğini kişiye gösterip olumlu hale gelmesini, kişiyi olumlu olarak ömrü boyunca gelişen ve değişen kişi yapacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin bizim istediğimizi bize kazandırmak için uğraşmadığını, bizi bağlayan bağlardan öncelikle kurtarıp özgürce bakan, gören, düşünen kişi olarak zamanın aydın kişisi yapacağını öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar