15 Mayıs 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 910 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

910. Birlik küpünden bir kadeh şarap iç, sarhoş ol;
Şaraba aittir kerametlerim (Doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı davranışlarıTanrı şarabıyla sarhoş olunca yapan) benim.

Padişahın yanına geldin ya, mat (Oyunda yenil) ol bari (Hiç olmazsa);
Matımsın, matımsın, matımsın benim.

A gönül, mademki padişaha mat oldun;
Niceye (Ne zaman) bir söz edeceksin hay-huylarımdan (Gürültülerimden, karışıklığımdan), hey hatlarımdan (Üzüntülerimden) benim.

Bu evden hiç çıkmam ben;
Bu evin ta içinde yurt tuttum ben.

Sevgilimin evi, konaklayıp yurt edinilecek yer;
Kâfirliktir (Gizlemek, yok saymak, üstünü kapatmak, iyiliğin değerini bilmemektir) dışarı çıkmayı kurmak.

Başımı, sarhoş olduğum yere koyayım;
Kulağımı, şu sesin geldiği yere vereyim;
Tenen-ten tenen (Tef’e ritimli vuruştan oluşan ses).

Anlamı gizli söz söyleme, beni yola salma;
Yolum budur benim, kesme yolumu.

Leyla’nın evi;
Mecnun benim;
Canım buradadır benim, yürü git, canımı alma benim.

Bu eve kim girerse onun da benim gibi bu evde kalması gerek.

Kalk, o kapıyı ört;
Fakat ne fayda ki yüzlerce kapı kıran, kapıdan-bacadan vazgeçti artık.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Mevlana Hazretleri Tanrı şarabıyla kendini kaybettiği, benliğinden kurtulduğu zaman aklın bilemeyeceğini, anlayamayacağı kerametler gösterdiğini öğrendik.
2.    Allah dostunun huzura gelenin yenilmiş olarak kendini kabul ederek kabul etmesi, önceden bildiklerini ve sahip olduklarını yok sayması gerektiğini öğrendik.
3.    Allah dostuna dostlukla katılanın artık kendi benliğinden söz etmemesi gerekeceğini öğrendik.
4.    Allah dostunun gönlünde kendine yer bulanın bu yeri kendine ebedi kalacak yer olarak görmesi ve sahiplenmesi gerektiğini öğrendik.
5.    Güzelliği kazandığımız kişi ve yerden ayrılmayı hiç düşünmememiz gerektiğini öğrendik.
6.    Seven ve sevilenin bir arada olduğu zaman yaşam olduğunu, ayrılığın ölüm getireceğini öğrendik.
7.    Sevgi, tutkulu sevgi yeri olan Mevleviliğe girenlerin bu yerden ve ülküden ayrılmaması gerektiğini, her şeye rağmen kalması gerektiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Sevenin sevdiğine kavuşmasına engel olacak engel olmadığını, engelleri inatla aşacağını öğrendik, anladık.

(Seviyorum-saygı duyuyorum diyen, sonra da merakı gidince veya kolayca elde edemeyeceğini anlayıp bahanelerle vazgeçenin hiçbir zaman gerçek seven ve âşık olan kişi olmadığını öğrendik, anladık)
                   *
RAV

Popüler Yayınlar