22 Mayıs 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 980 İNCİ BEYİT

Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

980. (Sevip bağlandığımız Allah dostu) Kapımı çalmazsa vay benim dertli başım vay;
Beni anmazsa (Gönlünden çıkartırsa) vah bana, eyvahlar bana.

Uzaklaştırma gölgeni (Korumanı) başımdan;
Çözme zincirleri ayağımdan.

Ne hayaldesin a ekşi suratlı (Hayatın olumsuzları yüzüne gözüken);
Yürü-var helvacıma, helvama benim.

Hem ye, hem de bir avuç helva getir ki safram (Sıkıntım, tedirginliğim, rahatsızlık verenim) arttıkça artsın.

Dert, sakalını adam-akıllı yakalamış;
Zebunluğun (Güçsüzlüğüm, zayıflığım, acizliğim) da nedir a benim babam?

A erkeğim, a erkek oğlu erkeğim, a efendim benim;
Çene topağına iki-üç sert yumruk indiriver.

Tulumu yırttı, kovayı attı;
Benim sakam (Su taşıyanım), sulara battı da geldi.

A toprağa bulanmış saka (Eve su taşıyan) diye bağırdım;
Gitti-oturdu, benim bağrışımı duymadı bile.

O benimdir, benim;
Her yana gider, fakat son-ucu, benim ovama gelir o.

Benim söz söyler incimin parıltılarına bak da havadaki denizin coşup köpürüşünü seyret.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Allah dostunun gönlünden ve korumasından çıkanın sıkıntılar, tedirginlikler, rahatsızlıklar içinde olacağını öğrendik.
2.    Hayata ve olanları anlamayan, karışıklıklara anlam veremeyen, ikiyüzlülerin davranışlarına aldanan, yalan-doğru ayırımı yapamayan kişiyi Mevlana Hazretlerinin Mevlevi olmaya davet ettiğini öğrendik.
3.    Ağzındaki ekşilikten kurtulup ağız tadına ulaşmak isteyenin Mevlevi olması gerektiğini öğrendik.
4.    Aşkın verdiği kavuşma isteği ve derdin diğer dertlerden çok daha fazla olmasından dolayı hayatın dertlerinin çoğunun önemsizleşeceğini öğrendik.
5.    Su işiyle uğraşan kişinin bile kendi suyla yapılacak temizliğini yapmayıp oturduğunu, böyle bir insanın Mevlana Hazretlerinin sözlerini duymayacağını, duysa bile etkilenmeyeceğini öğrendik.
6.    Mevlana Hazretleri içindeki geçici sevgileri atıp varlığını yalnız Şems Hazretlerine verdiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin sözlerinin şekil değiştirmeyen çok değerli sözler olduğunu, yüce yerlerde olanları bile heyecanlandırdığını, güçlü etkiler meydana getirdiğini, tepkilerin saklanamaz durumda dışa vurulduğunu, taşkınlık yapacak hareketlere sebep olduğunu öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar