28 Mayıs 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1040 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri aşk dünyasını anlatıyor)

1040. Avucunun bir  (İyilik yapmamın) sonu olsaydı taneyi samandan ayırırdım (İyi ile kötüyü birbirinden ayırırdım) ben.

Yılan (Sinsi ve hain kişi), vefa suyunu (Sevgi ve dostluk bağlılığını) bulsaydı o denizin içinde balık kesilirdi (Yaşam yeri olarak seçerdi).

Aysan da, Zühreysen (Jüpiter-Sihri bozan yıldız) de, Ferkad’sen (Kuzey kutbuna yakın ve Küçükayı kümesine tabi iki parlak yıldızdan her biri, bulundukları yerden doğup batarlar) de şu muhakkak ki gökteki bütün kutlu yıldızlardan daha da kutlusun sen.

Sen, ne bu göktensin, ne şu gökten;
Pek lâtifsin (Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olansın) sen, nerden geldin ki?

Şekle büründün mü de Ay yüzlüsün, güzel bir dilbersin, güzelim bir boyun-bosun  (Uzun ve biçimli yapın) var.

Aşk sevdâsı (Tutkulu sevgi), senden meydana gelmiş;
Güzellik de senden, güzel yanaklı oluş da senden.

Her gönlün, her düşüncenin kaybettiğisin (Sözünü-yolunu anlayamadığısın) sen;
Fakat her kaybolanı da (Arayışta olana işaretinle)  bulansın sen.

Her mülkün, her ülkenin Hâtem'i (Cömert olan) sensin;
Her padişahın, her ulunun baş tacım (Değer verdiğim, üstün tuttuğum, çok sevdiğisin) sen.

* Nöbetin, göğün yücesinde vurulur (İşlerin aksamadan yürütülmesi için sıra ile göğün yücesinde görev verilir);
Çünkü onlara kendi soluğundan üfürdün (Gittikçe artan etki ve yetki ile uygunluktan olgunluğa, başkalarına yardım yapacak kuvvete ulaştın) sen.

Herhangi bir kötü (Zararlı, olumsuz, beğenilmeyen, istenmeyen tutum ve davranışları olan), bir çirkin (Hoş olmayan, yakışık almayan söz ve davranışlarda bulunan), sana yüz tuttu mu (Yöneldi mi) iyileşir, güzelleşir, kötülükten kurtulur-gider.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Mevlana Hazretlerinin ayırım yapmadan herkese sınırsız iyilik yaptığını öğrendik.
2.    Sinsi ve hain kişi Allah dostuna sevgi ve dostluğu devam ettirmenin değerini anladığı zaman kendisine büyük bir yaşam alanı açılacağını, bu alanda serbestçe dolaşabileceğini öğrendik.  
3.    Allah dostuna yakınlaşan kişinin kutlu, uğurlu kişi olacağını öğrendik.
4.    Aşk her gönlün her düşüncenin kaybettiği bir değer olduğunu, yine kaybettiklerimizi aşk ile bulabileceğimizi öğrendik.
5.    Aşkın her yere tesir olumlu ettiğini verimlilik elde edilmesinin vazgeçilmezi olduğunu öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Ne durumda ve konumda olmamıza bakmadan Hazreti Mevlana’nın aşk öğretisini kendi sözlerinden, kendi sözlerinden sevgi ve dostluk bağlılığı gösterip öğrenmemiz, unuttuğumuz, yitirdiğimiz temiz aşk dünyasına kavuşmamız gerektiğini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar