24 Mayıs 2018 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1000 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1000. Hekim de senin yüzünden hasta, dost da;
Fakat ilâcın da, hastalığın da senin.

A gaflet (Dikkatsizlik yapan) şarabını içip de münkir (Tanrının varlığını kabul etmeyen) olmuş kişi, ağzının kokusu, ikrarın  (Sakladığını doğruca söylemendir) senin.

Perdeyi (Müziği) değiştir, yeni bir nağmeye giriş;
Bak, şimdicek gökyüzünden yepyeni bir ses geldi-çattı.

Akıldan, yepyeni bir sır gelmese ne kulak tazeleşir, güler, ne fikir.

Zühre (Jüpiter- sihri bozan yıldız) de bunu yapar, çünkü o Ay yüzlüyü gördü;
Senin neşeler veren yepyeni sazını o çalar artık.

Kalk çabuk o koca sağrağı (Büyük kadehi) getir de yeni ortağın utancını gideri-vereyim.

Sıçra, kalk a sâki (İnsan ruhuna Allah’ı sevdiren, Allah nuru saçan kişi), çalgıya başla, yıllanmış şaraba yepyeni bir başlangıç ver, onu sunmaya koyul.

Yanağımı ısırdın ya, buna karşılık şu yeni diş yerini bir öpüver.

Altın gibi sararıp solan yüzüm, senin yüzünden bir altın makası ekle etti;
Yeni bir naza giriştim mi hemen gelip beni buluyor.

Fakat nasıl da nazlanmayayım ki gizli-açık, her an yeni bir elbise geliyor bana, her an, yeniden-yeniye ağırlanıyorum ben.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Mevlana Hazretlerinin Şems Hazretlerine aşık olması nedeniyle ayrılığın seveni hasta ettiğini sevdiğinin yüzünü görünce iyileşeceğini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinin Allah dostu çok güzel insan olduğunu, bunu böyle etmeyenin alıp verdiği soluktaki kokudan nefretinin açıkça belli olacağını öğrendik.
3.    Yücelerden güzel, uyumlu sesler geldiğini, müzik aletini çalanın gelen bu nağmelere uygun müzik yapması gerektiğini öğrendik.
4.    Aklımıza gelen yeni sır ile kulaklarımız tazeleşip güler bir hale geldiğini, fikrimizin de tazeleşip güldüğünü öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin yüzünü görenin büyü tesirinden kurtulup neşeler veren kişi olacağını öğrendik.
6.    Dünyadaki olan olayları taraf tutmadan, bağlı olmadan olduğu gibi gören kişinin utanma duygusunun kaybolacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin her an Mevlana Hazretlerine hediyeler ve iyi davranışlar geldiğini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar