23 Nisan 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 700 İNCİ BEYİT


(Mevlana Şems Hazretleri anlatıyor)

700. Bu yüz ekşiliği, kuyuda olur, zindanda olur;
Hiç kimse bağın-bahçenin, seyrin-seyranın (Seyretmenin) ekşi (Hoşnutsuz) olduğunu görmüş müdür?

Güzeller Yusuf’u, güzelim gül, zindandayken bile yüzünü ekşitmedi.
Hatta duvar, kapı dile geldi de a padişahımız, a efendimiz, ne diye yüzün ekşi değil diye sordu.

Dedi ki:
“ Sirkeye gark olsam yücelerden gelen rahmet, hiç beni ekşi bırakır mı?
Bana aşk verir de o aşk, eş-dost olur bana;
Bütün ekşilikler, şaraba gark olur-gider.

Can, sarhoş olur, el çırparak ta sağ yanadek gider;
Oradaysa hiç ekşilik yoktur.

Yeter, sus da ballar-şekerler içinde dalgalan;
Çünkü vefa sahibinin keremi (Her şeye rağmen sevgiyi sürdüren, sevgi- dostluk bağlılığının devam ettirenin büyüklüğü), seni hiç ekşi bırakmaz.

A batının da padişahı, doğunun da;
Dünyada senin mislin yaratılmamıştır.

A her sakınıp çekinenin sakisi (İnsan ruhuna Allah’ı sevdiren, Allah nuru saçan), şarap sun, padişahlar padişahının sızdırılmış (Tortudan ayrılmış, saf olmuş) şarabını sun bize.

Söz kadehini, hararetiyle her bunamış pelteği (Anlaşılmayacak şekilde) söze getiren, konuşturan kadehi sun.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Güzeli seyretmenin insanda olumsuzluk oluşturmayacağını öğrendik.
2.    Hapiste olmanın, çıkamadığımız bir problem içinde olduğumuz zaman ekşi yüzlü olmamızın normal olduğunu, fakat imanlı kişi bu başına gelenin Allah tarafından yapıldığını bildiği için üzülmeyeceğini, razı olup sakince sabır göstereceğini, sabrın içinde o kişiye gelecekte kullanacağı büyük hediyelerin verileceği müjdeleneceğini öğrendik.
3.    İnançlı olan, başına gelenin Allah tarafından geldiğini bilir, farkında olur, Allah’ın rahmet denizinin tatlılığa boğacağını öğrendik.
4.    Allah aşkının en yakın dostumuz olduğunu, bizi kendi halimize bırakmayacağını, emredilen zamanın geçmesini sarhoşçasına bir halde geçireceğini, karamsarlığa, üzüntüye düşürmeyeceğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Tanrı şarabını Allah dostunun bize sunduğunu, bize bu şarapla hakikati olduğu gösterdiğini, bunun sözle anlatımının yabancı olanların anlamasınlar diye simgeler üzerinden anlattıklarını öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar