2 Nisan 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 490 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri kendini anlatıyor)

490. Baht kısmeti (Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen Tanrı’nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu);
Yürü (Yol al), bahtı arar (Tanrının uygun gördüğü yaşamı ve payı gelmesini beklemeden ara);
Baht, pılıdan-pırtıdan yeğdir (Eşya toplamaktan daha üstün istektir);

Haraç-mezat, haraç mezat (Malını açık artırma ile sat).

Yeter;
Çünkü doğuşları doğurtan (Ortaya çıkaran, sonuç oluşturan), o nurun yardımından gönüle bir esintidir (Hafif olarak hissedilen rüzgâr gibi), geldi.

Âşıklardan kaçan, bir kere daha pişman olur hocam.

Abıhayat (Ölümsüzlük) kaynağına yönelen cana ne mutlu.

Senin testini taşıyan kişi, sonucu, padişahın işret haremine girer (Güvendiği kişiler arasına kabul edilir, yabancılıktan çıkar).

Senin yüzünden denize dönse, umman (Okyanus) kesilse gene de insanın anlayışı, dardır, dar.

Yürü, bir gönül ehlinin (Ustasının) gönlünde yer tut;
Katre (Küçük su damlası) bile denizde inci olur, mercan kesilir.

Her zerrenin oynayışı, kendi aslıyladır;
Kim, kime meylederse o olur-gider.

Yüz yıllık kâfir bile seni görse secdeye kapanır;
Hemencecik Müslüman olur.

Meylediş (Sevgisini vermek, ilgi duymak), heves ediş çekişiyle (İhtiyaç duyulana olan çekimle) canla gönül, dilberin sıfatına (Sevdiği ve ihtiyaç duyduğunun özelliklerine) bürünür, sevgiliye döner (Sevilen ve ihtiyaç duyulan olur).
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Mala-mülke kendimizi bağlayarak, esir ederek Tanrı’nın yücelerde ayırdığı paydan mahrum olmamamız gerektiğini öğrendik.
2.    Yücelerden kendisine pay ayrıldığını bilenlerin bu arayışa gireceklerini, en kısa zamanda âşıklıkla ulaşabileceklerini öğrendik.
3.    Hak âşıklarının gönüllere müjde veren nurlu esintiler vereceğini, âşıklardan din adamlarının kaçmaması gerektiğini öğrendik.
4.    Âşıkların ölümsüzlük kaynağını gösterip öğrettiğini, insan canına yaşarken mutluluğu, uğurluluğu kazandırdığını öğrendik.
5.    Âşıkların gönül ustası olduğunu, onların gönlünde sevgi ile yer almak gerektiğini öğrendik.
6.    Her kıpırdanış o varlığın aslına doğru gidiş olduğunu, kim kime eğilirse, gönül verirse çalışması sonunda o kişi olacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Her neye heveslenip çekiliyorsak-yöneliyorsak canımızın ve gönlümüzün sevdiğimizin özelliklerine bürüneceğini, sevdiğimiz gibi olacağımızı öğrendik, anladık.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar