22 Nisan 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 690 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri  anlatıyor)

690. Tanrı, ezeli (Başlangıcı belli olmayan zamandan yıllanmış) şarabı sundu mu, er olan, o Tanrı şarabını ercesine alır, içer.

Can, gelişip yetiştiren şarapla.“Rableri suvarır onları”(İnsan suresi 17) şarabının kadehiyle (Dünyada olan gizlinen olayları gösteren kadeh) gelişir, yetişir.

O, yüzü ekşi hoca geldi;
O şeker sirke gibi ekşimiş-gitmişti.

Ne şaşılacak şey;
Herkese karşı yüzünü ekşitir-durur.
Yoksa herkese karşı hoştur da bize mi yüzünü ekşitiyor.

Fakat herkesle hoş olsun da yalnız bana yüzünü ekşitsin;
Bu hocanın keremine (Büyüklüğüne, asilliğine) lâyık (Uygun) değil.

Bundan da vazgeçtik;
O güp-güzel (Çok güzel), o hoş mu hoş yüzün, ekşi durması yazıktır doğrusu.

Nerde hüzün (Üzüntü) varsa yüzünden neşelenmiş, gülmeye koyulmuş;
Nerde bir ekşi varsa lütfunla (Büyük insanın yaptığı iyilikle) tatlılaşmış a benim güzelim.

Ne neşeli, ne hoş zamandır, o zaman ki sevgili, dudak altından gülsün-dursun da lala (Eğitmeni), suratını ekşitsin.

Yüzünü ekşitiyorsan gel, bir şart koş;
Yarın, yüzün ekşi olmasın.

Allah aşkına olsun, yeni bir türe (Töre) kurma;
Helvanın ekşi olması adet midir hiç?
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Tanrı şarabının insan canını geliştirdiğini, kadehin üstünde insanların sırlarını, yedi yıldızın hareketlerini takip edildiğini, olan olayları gösterdiğini öğrendik.
2.    Tanrı şarabını sunuşu ile yetiştirip geliştirdiğini öğrendik.
3.    Din öğreten ve uygulayan kişinin güler yüzlü ve sevinçli olmasının gerektiğini, asık suratlı kişinin dini tam anlayamadığını gösterdiğini öğrendik.
4.    Allah’ı, Allah dostunu kendine sevgili edinenin sevgilisin yüzünü gördükçe zamanını hoş geçireceğini, neşe içinde yaşam süreceğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Din adamlarının benliklerini güçlendirmek, çıkar sağlamak için uygunsuz, yakışıksız adet çıkarmalarının, halkı bunları yapmaya zorlamalarının dine soğutacaklarını, âdeti yerine getirmeyenlere ekşi yüzle bakacaklarından yanlışa düşüp hep asık suratlı olacaklarını öğrendik, anladık.
RAVLİ TANRI ŞARABI,
RAVLİ CEM KADEHİ
RAVLİ ADET yazarak Googleden okumalısın.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar