11 Nisan 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 580 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri kendini anlatıyor)

580. A bunamış ihtiyarı (Yaşlıyı) yeni baştan gençleştiren, sevgilinin yüzünden, binlerce kurumuş, kadid (Kurumuş et) olmuş beden terü taze (Çok taze) bir hale geldi.

A ölmüş-gitmiş kişinin bedeni, mezardan çık;
Yüce Arş’tan sûr üfürdüler (Diril).

Sus da susanların davulunu dinle;
Tanrı, yeni bir ömürle güç-kuvvet versin sana.

Dün gece dövüşken gönül, kiminle kavgaya girmişti;
Kimin yumruğu gözünü göm-gök etmişti?

O doymak bilmez gönül, şarabın aşkıyla başkalarından tam yedi kadeh fazla içmişti.

Sarhoş olmuştu;
Mahallenin başında, uykumu kimler çaldı diye ellerini çırparak yıkıla kalmıştı.

Şu bekçi gelmiş de elbisesini almıştı;
Derken öbürü gelmiş, kemerini çözmüştü.

Derken bir çeng çalan gelmiş, tellerini bir okşamıştı;
O argacı-arışı (Kol ve boyun süsü) olmayan, o eni-boyu bulunmayan gönül, belinlemiş (Uyurken birden uyanmış), uykudan uyanıp sıçramıştı.

Elbisenin gittiğini görünce sarhoşluğu kalmamıştı;
Ziyanı görmüştü, kâr (Kazanç) sevdasından vazgeçmişti.
                           ***    
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Aşkın yaşlıyı gençleştireceğini, bunama durumuna gelmişe zihinsel güç vereceğini, kurumuş vücudu taze genç vücudu haline getireceğini öğrendik.
2.    Ölü olmayı kabul etmeden yeniden dirilmemiz, gençleşip güzelleşmek, yücelere çıkmak için zaman şimdi olduğunu öğrendik.
3.    Konuşanların sözlerini çok dinlemiş olan kişinin biraz da susmuş olanların kurtuluşa nasıl ulaşılacağını ilan etmek için çaldıkları dinlememiz gerektiğini öğrendik.
4.    Kavga-dövüş yorgunluğundan, sarhoş olmanın verdiği dikkatsizlikten insanın elbisenin bile üstünden alınacağını öğrendik. 
5.    Dünyalık giysilerin çalınabileceğini, aşk giysisinin çalınamayacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Yaşarken kazanç sarhoşluğunun ve kâr-zarar kavgasının insanı derinlemesine uyuttuğunu;
Çalgı sesinin uyarsı ile uyanıp, kaybettiğinin, birden bire farkına varan kişinin;  
Gönlünün farkına varan kişinin aşk örtüsü altına gireceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar