4 Nisan 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 510 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri aşkın ve bağlılığı anlatıyor)

510. Cehennem, ona dedi ki:
“ Can bağışla bana, öylesine bir can ki Tanrıdan her kesileni sömürüp yutayım”

A lütuf denizi (Büyüklüğünün gereği iyilik ve yardım eden Şems Hazretleri), geç şu ateşin üstünden ( Allah dostunun nuru cehennem ateşini etkisizleştir);
Yoksa öldüm;
Issım (Vücut sıcaklığım) soğudu;
Dondum-gitti.

O da, ey ateş dedi;
Kavmimi (Bana bağlanmış insan topluluğunu) tez ver bana;
Onları Tanrı seçti.

Ateş, birer-birer, hepsini onun eline verdi de ateşin dedi, nurumdan kurtuldu.

Tebriz’den Şemseddin’in yüzü parladı, ışıdı;
Dünya ışığının anahtarı, zaten güneştir.

Dostun cefa çekici olması iyidir;
Ödağacının ateşte bulunması yeğdir (Tercihtir).

Cefa kadehini içmek, pek güçtür, pek zordur;
Fakat dostun elinden gelirse hoştur.

Keremle-lütufla nakışlaşmış (Büyüklüğün gereği yapılan ikramla Tanrı şarabının konduğu işlenmiş) kadehle, zehir bile sunulsa içmeye bak.
Altında ateş varmış;
Gam yeme (Üzülme, çekinme, korkma).
Aşk, Halil’dir (Sadık samimi dosttur) çıkar onu ortaya.
Ateş, Halil’e karşı soğur (Halil İbrahim’i ateşin yakmaması);
Güzelim söğüt ağacı, gül, yasemin kesilir.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’ın sevgisinden her ayrılanı cehennemin cezalandırmak için iştahla beklediğini öğrendik.
2.    Saygın iyilik sahibi Allah dostunun cehennemin üstünden geçerken cehennemin ateşinin sönmeye yüz tutacağını öğrendik.
3.    Saygın iyilik sahibi Allah dostu ile dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğunu Allah’ın cehenneme teslim etmeyeceğini öğrendik.
4.    Şems Hazretlerinde yüzündeki nurunun dünyaya aydınlık verdiğini, görüşü kuvvetlendirdiğini öğrendik.
5.    Allah dostunun üzüntü vererek uygun kişiyi kendine çekmesinin iyi olduğunu, onun yanlışlarını yakıp yok ettiğini öğrendik.
6.    Önem verilen saygın Allah dostunun büyük üzüntü, acı, keder, sıkıntı verse bile sevinçle kabul edip bağlılığımızı devam ettirmemiz gerektiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Allah’ın dostu olan kişiyi ateşin yakmayacağını, ateşin güzel ağaç, çiçek olacağını Peygamber Halil İbrahim Hazretlerinin hikayesinden öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar