10 Nisan 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 570 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri kendini anlatıyor)

570. Aşk, beni herkesin içinden seçti;
Geldi de sarhoşça yanağımı ısırıverdi.

Şükürler olsun ki o Ca’feri altın madeninden (Hazreti Muhammet ve onun yetiştirdiklerinden), yüzüme eşsiz-örneksiz bir çakı yarası geldi.

Başımda bir ululanma havası varsa gene onun bana üfürdüğü soluktandır.

Gözlerimi Ay haline getirdi de gök kubbe, yüzüme bir gök duvak çekti.

Şarap pek bol, fakat bir tek kadeh bile yok;
Öpüş, birbiri üstüne, fakat dudak görünmüyor.

A kâfirlik gecesi, senin Ay’ınla din günü kesilen;
A soluğuyla Yezid (Kendisinden nefret edilen kimselere karşı acımasız, hain, gaddar kişiyi) bile Bâyazid’e (İlim sahibi imanlı kişiye) dönen.

Nerde köpek (Aşağılık niyetlerle yaltaklanan ya da davranışları kötü olan) nefis (Kendi isteklerinden başkasını önemsemeyen);
Tut ki bütün dünya nefis kesilmiş;
Denizin dudağı nerden murdar olacak köpek yüzünden?

Tanrı kilidi, bundan önce çok kan döktü;
Fakat artık anahtar geldi, biz onun kanını dökelim.

Kutlu kişiye şehit olan kişi, aynı dereceye ulaşsın diye can, kutlulukla nefsi öldürür-gider.

Beden köpeğinin köpekliklerinden kurtulsa bile hiçbir av, o avcıdan kurtulamaz.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Aşkın Hazreti Mevlana’yı seçtiğini, sıradan bir kişi olmaktan sayılı kişi ettiğini öğrendik.
2.    Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in yetiştirdiği onların da aynı şekilde yetiştirdikleri değerli kişilerin izinin güzel yüzünde olduğunu ve bu seçiliş için Allah’a şükrettiğini öğrendik.
3.    Mevlana Hazretlerinin büyüklüğünün Allah’ın sevgilim diye hitap ettiği peygamberimiz ve onun çizgisinden sapmayan Allah’ın sevgili kullarının iyilik etmesinden olduğunu öğrendik.
4.    Allah dostlarının fena olan kişiyi bile iyiliğe çevirip saygın unutulmayan insan yapabildiklerini öğrendik.
5.    Büyük bir gönül sahibine yapılan pislik yüzünden kirlenemeyeceğini öğrendik.
6.    Tanrı yüce yerlere giriş kapılarını uzun süre kilitlediğini fakat bu kapıları açacak anahtarları Şems Hazretlerine vererek kapıları açtığını öğrendik.
7.    Tanrı’ya ulaşmak için uğraşı içinde olanların çok kan döktüklerini, şimdi bu zorlukların kolaylaştırıldığını, yolun ve yolculuğun kolaylaştırıldığını öğrendik.
8.    Kutlu kişinin beraber olmak için hayatını adayan kişinin aynı dereceye ulaşmak için dünyalık isteklerden vazgeçtiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Allah dostu birini avlamak istediğinde, onu dünyalık isteklerden soğuttuğunu, toplumdan ayırarak sıradan bir insan olmaktan çıkarıp uygun hale sonra da olgunlaştıracağını öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar