29 Ocak 2012 Pazar

ULU ARİF ÇELEBİ VE DOĞRUYU YAPMAK

Çelebi Arif Hazretleri uğurla Konya’ya ulaşıp Veled Hazretlerinin elini öpmekle şeref bulup baş koyunca, Veled: (ULU ARİF ÇELEBİ VE VELİ VELİYİ TANIR konu başlığında anlatılanın devamı)

“ Arif o biçare felaket zade ve serseme hangi elinle vurdun.
Ver de onu öpeyim” dedi ve mübarek gözlerini öpüp aferinler de bulunup:

“ Tanrı’ya yemin ederim ki, Tanrı’ya yemin ederim ki eğer bizim Arif’in hiçbir kerameti ve menzili olmazsa bu ona kâfidir, çünkü o,  o sersemin ensesine vurdu, onu sapıklık âleminden kurtardı, yolunu şaşırmış halkı da (Doğru) yola getirdi” buyurdu.

ŞİİR:
“ Zalim (Yanlışlığa yönlendiren) öldü, bir dünya dirildi.
Her biri yeniden Tanrı’nın kulu oldu”
(Mesnevi 3 cilt 142/2503)

                                      ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ Şark İslam Klasikleri 29
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
Kendimiz dikkatsizliğimizden ve bilgisizliğimizden farkında olmadan yanlış yola girip sapıklığa doğru yol alabiliriz.

Bizi uyaran, doğru yolu gösteren büyüğümüz ve dostumuz varsa onun önerileri ile bu sapık (yanlış) yoldan dönerek doğru yolda gidebiliriz.

Her dini gerekleri yerine getirenin vesvese, benlik, büyüklenme hastalığına tutulabileceğini bilmemiz gerekir.
Hem Müslüman hem de böyle yanlış hareketler yapıyor diyerek kınamak yerine;
Bu hastalıklı bir davranışları ona fark ettirip düzeltmesi sağlanmalıdır.

Tasavvuf yolunda olan bir yarenin öncelikle şeriatın (Dini kural ve kaideleri) iyi özümsenmesi ve uygulanmasıyla birlikte olmalıdır ve dinden asla uzaklaşmamalıdır.

Şeraitten uzaklaşan yolcu, yolunu kaybeder, vesveselerinden birkaç tanesi de doğru çıktığı zaman dönülmesi çok zor olan sapıklık yolunda ilerler.
(Tanrı hepimizi bu durumdan korusun. Âmin.)

Tasavvuf yolunda ilerleyen duyguları yüksek düzeyde gelişir ve his dünyasında başarılar elde etmeye başlar.
Bu durum “ Gönül açıklığı, gönül genişliği, kalp gözünün açılması, gönül gözünün açılması değildir.
Sadece duygu ve his algılarının akılca değerlendirilip öneriler haline getirilen görüntülerdir.

Yani duyguların ve hislerin atmosfere yayılan verilerini algılama ve okumadır.
                                                   *
Gönül açıklığı duyguların ve hislerin gelişmesinden sonra kişi Tanrı’ya bağlılığını devam ettiriyorsa, benliğe yönelmemişse, büyüklenme hastalığına yakalanmamışsa yani alçak gönüllülüğünü devam ettirip her şeyin Tanrı’dan olduğu gerçeğinden uzaklaşmamışsa, Tanrı’nın izni ile gönlü, göğsü genişleyerek görünmeyen âlemin hakikatlerine hazırlanmak için o kişiye Tanrı sevdiği kulları görevlendirerek bu kişi hazırlanır.

Yani o kişi velileri sevmeye, onları tanımaya, yaşamlarını ve önerilerini öğrenmeye ve kendisinin bunları yapmak için uğraşmaya başlamasıyla gönlü, göğsü genişler.
Tam bir doğrulukla kişi bu veliye bağlanır ve bu veli bu kişiyi hazırlar.
                                                    *
Kendini geliştirmek doğrudur.
En doğrusu da gelişmiş birinin yönlendirmesiyle ve onun ayırt edici, uyarıcı, tercihleri belirtici özelliklerini iyi anlamak ve tatbik etmekle olur.
Buna mumu uyandırmak derler.

Yani sen yağ ve fitil olarak mum gibi kendini hazırlarsın ama yanıp ışık vermen için birisinin ateşi senin fitiline ateş değirmesi gerekir.
Bu fitilini ateşleyen velidir.
Buna uyandırma denir.

Bu yolda yalnız gitmeyin uyarısı anlaşıldığını sanıyorum.
                                                       *
Tarikat yolu izlemeyip tasavvuf öğrenmeye çalışan ve bir veliye bağlanmayanlar gelişme sürecinde cinleri görürler bazıları bu cinlerle dost olup gelişme yolundan kendilerini ala koyarak cinlerle oyun oynamaya başlarlar ve aziz ömürlerini boşa harcarlar.

Cinlerin getirdiği, fısıldadığı sözleri insanlara söyleyerek saygı kazananlar mahvolurlar.

Cinleri, melekleri, ifriti, renkli nurları görmek bir duraktır ve burada kalınmadan, oyalanma yapılmadan yola devam edilmelidir.

Yol uzundur, Tanrı’nı sanatı sonsuzdur, daha görmemiz tanımamız gereken çok şeyler vardır.
Her şeyin en doğrusunu Tanrı bilir.
                                                  *
RAVLİ

Popüler Yayınlar