19 Şubat 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 60 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini nasıl bulduğunu anlatıyor)

60. Sağrağı (Büyük kadehi) döndür, amma ilkönce bana sun (İkram et);
A cana canlar katan, benim canımı yenile ilkin.

Kalk;
Her yandan çeng (Telli çalgı) sesi, göklere ağdı (Çıktı), sesle doldurdu gökleri.

Vaktin hoş olsun a yüzü güzel Ay, ten-teni, ten-ten nağmesini duy, sus;
Ses çıkarma.

Şarabı dök başıma da bağla ayağımı;
Boş yere, bir yerden-bir yere gitmeyeyim.

Denize benzeyen o inciler saçan avucunla tut;
Gemi gibi at beni denize.

Bir sopa parçasıydım a can Musa’sı, senin elinde ejderha kesildim ben.

Zamanın Âzeriyim  (Put yapanım) a Mesih (Hz. İsa), soluğunla, yokluk mezarının ta dibinde dirildim, yeniden dünyaya geldim.

Yahut da bir ağacım sanki;
Peygamberin buyruğuyla, kökümü çeke-sürüye çöllerde, tapısına geldim.

A ağzı da, avucu da ölümsüzlük definesi olan, bundan böyle sen ver, sen söyle artık.

A Tebriz’in padişahlar padişahı Şemseddin, yücelikler dünyasının padişahlarına başsın sen.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.     Şems Hazretlerinin Tanrı şarabı sunduğunu, zamanı hoş bir hale getirdiğini, Mevlana Hazretleri yeniden var olmayı, yeniden dirilmeyi, Şems Hazretlerinin yaptığını öğrendik.
2.     Şems Hazretlerinin Musa gibi Allah dostu olduğunu ve konuştuğunu, İsa gibi hastalıkları iyi edip sakatları sakatlıktan kurtardığını, sevgiyle bağlanıp dostluk kuranlara iyilikler ettiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin ölümsüzlüğü öğrettiğini ve yardım edip kazandırdığını ve bundan başka birçok özellikleri ve yetkilerinden dolayı yüceliklerin başkanların da başkanı olduğunu öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar