8 Şubat 2018 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 4140 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
4140. Canın sahibi, Tebrizlilerin övüncü Şemseddin, şu başım, senin fidanında bitmiştir;
Çünkü sensin onu yetiştiren.

A demir yürekli, meğer o demir yüreğin bir aynaymış;
Aynaysa benim gönlümle çok eski bir eş-dost.

Ben aynanın gönlündeyim, ayna benim gönlümde.
Beden de kim oluyor?
Dün, evvelki gün meydana gelmiş biri ancak.

Hoca, neden böylesin?
Din aşkı, senden kaçıp duruyor;
Çünkü seni, hep evvelsi günkü Ahmed görüyor.

Seçilmiş bir kuşsun gerçekten de;
Tatlı yemler devşir;
Senin kuşuna, ta Çin’den yem geldi.

Tanrı aslasın, Tanrı, sana erkek aslan adını verdi;
İş böyleyken ne diye tuttun da bir maymunla solukdaş oldun?

Beden şekline bakma, o şekli görme;
Senin lâyığın değil o;
Fakat bazı kere padişah da tura, bir yön hırka giyer.

Aklını başına devşir de gönlünü, bir uğurdan, sevgilinin eline ver;
Ver de gönlün hasede, kine düşüp çürümesin.

Güzel bir hale gelen, boyuna aşk arayan gönül yok mu?
Böyle gönüle Turisina’nın gönlü, gönlü bile yaygı kesilir, ayaklarının altına döşenir.

O şerbete susamışsın, o vuruş, yaralıyor, hasta ediyor seni;
Bu gurbetteyken adam-akıllı inanç olamaz sende.
                            ***                                            
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Yetişenin, gelişip etkin olanın insanın canı olduğunu, canını yetişmesi için Şems Hazretleri gibi Allah dostuna bağlarsa, onun yetiştirmesine kendini bırakanın Mevlana Hazretleri gibi yetişebileceğini öğrendik.
2.    Yetiştiren kişinin güçlü, kuvvetli, sert olması gerektiğini ve ayna gibi yetiştirdiğini kendisine açıkça, anlaşılır şekilde göstermesi gerektiğini öğrendik.
3.    Öz eleştiriyi yetişmiş kişinin doğru sözüyle, doğruyu olduğu gibi gören gözüyle yapması gerektiğini, kişinin kendi kendine öz eleştiri yapabilmesi için uygunluktan olgunluğa geçmiş olması gerektiğini öğrendik.
4.    Yetişmemiş kişinin öz eleştiriden kaçacağını, kendi kendisini bile eleştirecek dayanıklılığın ve gerçek söze ve duruma dayanma gücünün olamayacağını öğrendik.
5.    Kişinin gönlünün çok önceden var edildiğini, vücudun sonradan meydana geldiğini öğrendik.
6.    Akıl öğreten, öğüt veren kişinin peygamber zamanının olaylarını örnek gösterip takılıp kalmaması, din aşkını tanıyıp bilmesi, din aşkının söyleyeceği yeni ve güncel çok veriler olduğunu öğrendik.
7.    Akıl öğreten, öğüt veren kişinin Tanrı’nın erkek aslanı olması gerektiğini, taklit davranışlar yapanlardan uzak olması gerektiğini öğrendik.
8.    İnsan gönlünün her an aşk aradığını, gönlünün aşk aradığının bilincinde olana aradığı sevgiliyi bulacağını öğrendik.
9.    Gönlünün sevdiğini bulan kişinin aklını başına alıp sevgilinin yetiştirmesi için kendini sıfırlaması gerektiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Doğru ve kaliteli arayışta olanın erken veya geç aradığını bulacağını ancak uygunluktan olgunluğa geçmiş iyi elde yetişmiş kişinin kıymet bileceğini, güzel ürünler meydana getireceğini öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar