18 Şubat 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 50 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini nasıl bulduğunu anlatıyor)

50. Bilginler ne oldu, yazarlar ne oldu?
Şu divan da artık bir tek dev (Korku) bile bulamazsın.

Beden evleri kararmış, daralmış;
Bir solukcağız ışık görürdük de gördük biz.

Hani, yel (Rüzgâr) eser, toz ne hale gelir?
Kara topraklara serilir zavallıcık.

Fakat gene de uyku perdelerinden kalktılar mı cefâ (Yasaya veya vicdana aykırı başkasını uğrattığı zarar veya kötü durumda duyulan üzüntü ile) bıyığını burmaya koyulurlar (Sıkıntıdan bıyığıyla oynamaya başlar).

Ah! Ne de unutkandır şu topluluk;
Bilginlerin şöylece bir duruşu bile yoktur.

Bilgisizlik, körlük yüzünden pervanenin gönlü de mumun yakışını tezce unutur gider.

Yarı yanmış kanadıyla gene de gelir, yanmaya, layık (Uygun-yaraşır) olmayan gönül gibi kanatcağızını yakar-yandırır.

Hüküm elinde a Tanrı, geceleyin de, gündüzün de, seher çağında (Sabahın güneş doğmadan önceki anında) da sen anda (Aklına getirerek hatırla, dua et, sözünü et, düşün) sen hükmet (Kişiye ve topluluğa istediğini yaptırabilir ol.).

Kalk, sabah çağı şarap sun, çağır dostları.
Kalk sabah oldu, dua çağı, geldi-çattı.

Testiyi şarapla doldur, kâseye dök;
Kalk, küpceğizi kırma, koca küpün aç ağzını.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.     Okuduğumuz divanda, Mevlana Hazretlerinin mübarek ağzından çıkmış şiirsi bu sözlerinde, insanı korkutarak yönlendirme olmadığını öğrendik.
2.     Okuduğumuz divanda, karanlıkta kalmışlara ışık, arayışta olup da nereye gideceğini bilemeyenlere aralıktan yolu göstermek olduğunu öğrendik.
3.     Okuduğumuz bu divanın uykuda kalmışları uyararak yola koyulmalarını, çıkacak zorlukların elde edilecek karşısında değersiz olduğunu, anlamalarını sağladığını öğrendik.
4.     İnsan topluluklarının değişken olduklarını, bilgilerini kolayca unuttuklarını öğrendik.
5.     Bilgisizliğin ve körlüğün insana hata yaptırarak mahvolmasına sebep olduğunu öğrendik.
6.     Seher çağında yapılan duaları Allah’ın geri çevirmediğini öğrendik.
7.     Sersemlemiş olanlara Tanrı şarabı sunarak akıllarının başlarına gelmesini Hazreti Mevlana’nın istediğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Her şey düşünülmüş, hazırlanmış, demlenmiş, yıllanmış, kabul görmüş, beğenilmiş, istenmiş, övülmüş, karşılık beklenilmeyen bu deneylerle kanıtlanmış, pişman olanın olmadığı bu yolda, değişim bilgilerini tereddütsüz olarak almaya, kuş yavrusunun annesini gördüğünde ağzını açtığı gibi açmamız gerektiğini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar