15 Şubat 2018 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 20 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini nasıl bulduğunu anlatıyor)

20. Esrik (Delirmiş) deve katarların (Birbirine bağlı) gözleri, onları yedip (Yedeğinde) çekeni beklemektedir.

Saçlarını çöz, dağıt da yüzlerce halka kapanların boyunlarına tak;
Çek onları.

Kavuşma-buluşma günü, güzel de burada, gelecek zamanı bekleme.
Pek (Sağlam-dayanıklı) yüzlü tef, vuruşlara âşık;

O feryat eden neyin, dudağa meyli var.
Tefin yüzüne birkaç sille vur;

O feryat eden (Yüksek sesle haykıran) neye (Üflemeli saza) üfürüver.
Rebap (Telli çalgı), tamaa (Doymazlığa) düşer de ağlarsa o bağışlayıcı avucunu aç, ona da ihsan et (Bağışlarda bulun).

Gazel, güdük (Yetersiz) kaldıysa ayıplama;
Uçup giden hatırda (Sevgide-saygıda) vefa (Sevgiyi, dostluğu devam ettirme isteği) yoktur ki.

O kadehe düşkün dosta şarap sun (İkram et);
Sun o ekşi yüzlü, şeker parçası sevgiliye.

O gammaz, (Sırları, davranışları, düşünceyi başkasına bildiren) o kan içici bakışlarını o yana değil, bu yana çevir.

Eline yapışmış (Senden yardım bekleyen), çaresizler gibi ellerini ovuşturmada (Başkasına gitmeyip senden beklemede);
O çaresizlerin çaresini, eline sunuver.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.     İyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, yüceliğe, önderliği ile götüren, kilitli kapıları açan kişinin her zaman beklendiğini öğrendik.
2.     Yeteneği olup da korkaklık veya tembellik edeni önderin zorlayarak olması gereken yere ulaştırdığını öğrendik.
3.     Adım atacak kişinin gelecekte şunu-bunu yapayım diyerek beklemesinin yanlış olduğunu, hemen hareketlenip amacı doğrultusunda yol alması gerektiğini öğrendik.
4.     Ritmik ses veren tefin ve ney sesinin herkesin anlayamayacağı mesajları ve yönlendirmeleri Allah’ı arayan kişiye ilettiğini, arayış yönünü güzelce tarif ettiğini öğrendik.
5.     Rebap sesinin insanı duygusal alana çektiğini, insan gönlünü yumuşattığını, iyilik yapmaya kişiyi yönlendirdiğini öğrendik. 
6.     Arada sevgi-saygı iletişi yoksa sevgi ve dostluk bağlılığı kalmadığından olduğunu öğrendik.
7.     Allah dostları ile dost olmak isteyenlere Şems Hazretlerinin sarhoşluk bağışlamasını, yüzlerine bakıp onlara yol göstermesini, kapalı kapıları açmasını Mevlana Hazretlerinin istediğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Çıkar yol bulamayanlara yanlış bir şey yapmaktan, yanlış yola gitmekten korktukları için beklemede olduklarını, Mevlana Hazretlerinin amaca en çabuk gidilecek aşk yolunu gösterdiğini, burada karşımıza çıkan kapalı kapıları Şems Hazretlerinin aştığını, aşık yolcunun yolculuğuna kılavuzluk ve arkadaşlık ederek Allah’a ulaşana kadar yardım ettiklerini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar