22 Mart 2018 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 380 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri bağlanmayı anlatıyor)

380. Gönül alan sevgili yok diye şikâyet edeni bil ki gönüle gark olmuştur da hala gönlü arayıp durmadadır.

Müşterilerin hepsi de bir tek müşteridir;
Bu pazardan kurtulmuş bir tek kişi bile yoktur.

Gül bahçesinin aslını gören, iyice anlar ki orda bir tek diken bile yok.

Buzdan bir küp vardı, içi de suyla doluydu;
Küp eridi, hepsi de su oldu;
Küpten bir iz bile yok.

Bütün dünya, parçalanmasına imkân olmayan bir tümmüş;
Dünya çenginde (Telli müzik aletinde) bir tek telden başka tel yokmuş.

Şu sayı, şu ayrılık vesvesesi (Yersiz ve yanlış düşünmenin), bir aldatmacanın aldatışından, bir düzencinin düzeninden (Hilesinden) başka bir şey değil.

Bu sözde de bir aykırılık, bir zıt hüküm var;
Fakat dilin sözü, ancak bir pergel.

Güç yetişle güç yetmeyiş bir zaten;
Bence söz söylemeye bile güç-kuvvet yok.

Mademki sarhoş oldun, buraya baş koy, gitme buradan;
Çünkü burası, güllük-gülistanlık;
Düz bir yol değil.

Bir başka hırsız gelir-çatar da kemerini çalar sonra;
Senden başka yankesici yok sanma.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Büyük gönlün içine düşen kişinin kendini kaybedeceğini, kendisini arayacağını öğrendik.
2.    Gönül alma kuvvetimizin olmadığını, bizim gönlümüzü alacak müşterinin gelip almasını istememiz ve beklememiz gerektiğini öğrendik.
3.    Gül bahçesine girenin gülleri görmesi gerektiğini, güldeki dikenlere görenin sakat görüşe sahip olduklarını öğrendik.
4.    Soğuk iklimden katılaşmaların olduğunu, sıcaklığın katılıkları eritip akıcı hale getirdiğini öğrendik.
5.    Dünyanın tüm olduğunun bilinciyle kişilere ve olaylara bakmamız, parçaların bir bütünün parçaları olduğu gerçeğinden uzaklaşmamamız gerektiğini öğrendik.
6.    Bütün sözlerde aykırılıklar, zıtlıklar olduğunu fakat bir merkez etrafında dönüp dolaştığını öğrendik.
7.    Mevleviliğin Allah ve dostlarına duyulan aşkla kafa karıştırıcı çelişkilerin ayıklandığı, bilinmezliklerin açıkça göründüğü, hakikati aldatılmadan yaşayabileceğimiz alan olduğunu, düz bir alan olmadığını, güllerle dolu bir alan olduğunu öğrendik.
8.    Kendimizi uyanık görmemizin yeterli olmayacağını, kötü huylu daha uyanık birisinin bizi kandırabileceğini-aldatabileceğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Doğru bir yere ait olmamız, güçlü sahibimiz olması, güzelliklere kavuşacak yol olması gerektiğini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar