14 Mart 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 300 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

300. Zerre (Bütünün küçük bir parçası) oldun ya tekrar gidip de dağ kesilme;
Sabret (Acı, yoksulluk, haksızlık ve başka benzer üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi olarak dayan), vefalı ol (Sevgiyi sürdüren, sevgi ve dostluk bağlılığına devam et);
Vefalı oluş, pek hoştur (Beğenilen, duyguları okşayan, zevk verendir).

Yeter, sus;
Sen de göz gibi gör, fakat söyleme;
Baş gözünü arama;
Gören can gözüdür güzel olan göz.

Tebriz’in övüncü padişahım Şemseddin, herkesle kutludur, fakat tek başına odur hoş olan, odur güzel olan.

Kalk, bugün dünya bizim;
Can da, cihan da bizim sakimiz (İnsan ruhuna Allah’ı sevdiren, Allah nuru saçan) , bizim konuğumuz.

Bizim Süleyman’ımızın ışığının debdebesi, devin de gözünde-gönlünde, perinin (Güzel cinin dişisi) de.

Rüstem-i Destan da (İranlı kahraman), onun gibi binlercesi de bizim masallarımızın kuludur (Sevgi ve devam eden dostlukla bağlıdır), bizim masallarımıza karşı bir oyuncaktır ancak.

Mısır’ımıza bu yücelik yetmez mi?
Yetmez mi bu yücelik Mısır’ımıza?
Yusuf-ı Kenan padişah orada.

Kalk, lütfuyla, keremiyle (Büyüklüğün, ululuğun gereği olan iyilik yapmak), cana da, cihana da buyruk yürüten, bugün buyruğumuza uymuş bizim.

Zühre  (Venüs yıldızı) de neşemizle tef çalmada, Ay’da;
Can bülbülüyse gül bahçemize dalmış, sarhoş olup gitmiş.

Rızık (Yiyecek-içecek) kâseleri, birbiri ardınca gelmede;
Devlet kesesi, sandığımızda bizim.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Yaşadığımız büyük âlemin küçük bir parçası olduğumuzu unutmamamız gerektiğini öğrendik.
2.    Tanrı erine sevgiyle bağlanıp dostluğu devam ettirmek gerektiğini, kısa süreli beklenti içinde olanların bu ilişkiden fayda göremeyeceklerini öğrendik.
3.    Mevlana Hazretleri bize her bakımdan güzel ve hoş olan Şems Hazretlerini tanımamızı, sevmemizi, bağlanmamızı ve dostluğumuzu devam ettirmemizin bizim için çok yararlı ve önemli olduğunu öğrendik.
4.    Şems Hazretlerinin Allah’ı sevdiren, Allah nuru saçan kişi olduğunu, kendisine bağlananlara Tanrı şarabından içirdiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerine, Mevlana Hazretlerine ve  bizim dediği yakın dostlarına doğrulukla ve özveri ile bağlanmanın kulluk olduğunu, bunlara kul olanın yüceliklere kavuştuğunu öğrendik, anladık. 
                   *
RAV


Popüler Yayınlar