3 Mart 2018 Cumartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 180 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri kendini anlatıyor)

180. Şu satranç tahtasında yerden-yere gidiyorsun amma atının, vezirinin de böyle bir padişahın çevresinde dönüp dolaşması gerek.

Padişahlık yüzüğünün parmağında çevir de hükmet, buyruk yürüt.

Gönlün çevresinde dönen kişi, dünyaya can kesilir, gönüller kapan bir güzel olur.

Gönül kesilen, âşık olan, pervaneye yoldaş olur;
Mumların (Aydınlık verenlerin) çevresinde döner durur.

Çünkü bedeni topraktandır, fakat gönlü ateşten;
Her cins, kendi cinsine meyleder (Yönelir).

Her yıldız, göğün etrafında döner;
Çünkü cins, cinsiyle safâ (Saflık, berraklık, gönül şenliği, neşe, zevk, eğlence, kedersizlik) bulur.

Hıhladız (Mıknatıs), nasıl demiri çekerse yok olan kişi de yokluğa kapılır, yokluğun çevresine döner.

Çünkü varlığın, onun önünde yoktur;
Göz, şaşılıktan da yakınır-arınır, yanlış görüşten de.

Sarhoş, rabbimiz, bizi pislikten arıt diyor, sidiğiyle (İdrarıyla) abdest alıyordu.

Tanrı da:
“ Önce pisliği bil, tanı;
Eğri-büğrü, tersine dua olmaz.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Satranç oyununda büyün hareketlerin şahın etrafında olduğunu öğrendik.
2.    Padişahın etrafında olanın emir verecek, emrinin yapılacak güce sahip olunan yer olduğunu öğrendik.
3.    Gönül bilen ve sahiplenen kişinin başkalarına güzel olacağını, iyi ve doğru işler yapacağını öğrendik.
4.    Gönül bilen kişinin aydınlık veren kişinin etrafında dönüp dolaşan kişi olduğunu öğrendik.
5.    Gönül ateşten olduğu için gönül sahibinin ateşten korkmayacağını öğrendik.
6.    Her cinsin kendi cinsine doğru gittiğini öğrendik.
7.    Yokluk âlemi varlık âlemini mıknatısın demiri çektiği gibi çektiğini, varlığın yokluğun yörüngesine girerek hareket etmeye başlayacağını öğrendik.
8.    Varlığın insanda biri iki ve daha çok görmeye, yanlış görüşe sebep olduğunu öğrendik.
                   *
İşte böyle yaren;
Pislik pislikle temizlenemeyeceği için önce temiz-pis olanı bilip birbirinden ayırmamız, pisliğin ne ile temizleneceğini bilmemiz, bu bilince ulaşmamız, temizlik için elimizden geleni yaptıktan sonra Rabbimizden yardım istememiz gerektiğini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar