6 Mart 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 220 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

220.Dünyada başbuğluğumuz yok amma boş yere baş ağrımız, ağır yükümüz de yok.

Bulunduğun mahallede ev tut bize;
Senin mahallenden vazgeçmiyoruz bir türlü.

Başımızı bile kaşıyamıyorsak şaşılmaz buna;
Şeker gibi senin gülünle karılmışız, birleşmişiz biz.

Dünyanın kutbusun (Dünya işleyişi konusunda yüksek bilgisi ve yetkisi olansın);
Herkes, sana yüz tutar;
Bizim de çevrende dolaşmaktan başka bir kârımız (Kazancımız) yok.

Benim yakınım, akrabam, aşktan doğandır;
Bundan daha güzel yakınımız, bundan daha âlâ soyumuz-sopumuz yok bizim.

İki dünyadan (Madde ve mana) da üstün, iki dünyadan da değerli nedir?
*Aşk sırrı.
Bundan daha iyi şehrimiz de yok, ülkemizde.

Bundan böyle söz söylemezsek hoş gör;
Sevgilimiz yok.
Sebebi de bu ancak.

Sinekler, ne diye şekerine üşüşür;
Sinekleri kovan “Lâ havle” nüktesi (Sabrın sonuna gelenin ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı sözü) nerde?

Ezelde, doğru, gerçek olmayan görüşten başka, bütün görüşler, ona nispetle (Oranla) doğru değildir;
Göremez onu.

Bir ruh (Duygulan da) yürü de aşağılık kişilerin atının yolunu kes;
Bizim yüzümüz bu a padişahım;
İşvelen (Hoş tavırlarla ortaya çık, kendini göster).
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Dünya yaşamında buyruk altında olanın baş ağrısı çekeceğini, ağır yükler altına gireceğini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerine ve Mevlana Hazretlerine yakınlık duymaya alışkanlık edinenin bu gıdadan, bu ilaçtan, bu doktordan ayrı düşmek istemeyeceğini, bu niyet ve karardan vazgeçmeyeceğini öğrendik.
3.    Allah dostuyla beraber olanın şeker ve gülün karışımı olan gülbeşeker halinde olacağını, sevimliliği, cana yakın ve güzel, cana yakın, yumuşak huylu, yumuşak davranan olabileceğini öğrendik.
4.    Şems Hazretlerinin dünya yaşayışında geniş bilgisi, yetkisi, bir işe karışmaya veya vazife icabı iş yapmaya, bir harekette bulunmaya haklı olan kişi olduğunu öğrendik.
5.    Maddeden de, manadan da önemli olanın aşk sırrının olduğunu aşk şehrinden daha güzel bir şehir olmadığını öğrendik.
6.    Uygun olmayanların ilahi sözlere sineğin şekere hücum ettiği gibi saldırdığını, böyle kişileri bu sözlerden uzak tutmak için ince anlamlı ve düşündürücü bir şekilde söylendiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
İç 5 duyu ile dış 5 duyuyu birbiriyle etkileştirip kaynaştırarak his seviyesine çıkarmamız, geliştirdiğimiz his ile oluşan öngörüyle aşılık kişilerin bu temiz gıdaya ulaşmalarına engel olmamız gerektiğini öğrendik.
(RAVLİ İÇ BEŞ DUYU yazarak Google-dan okumalısın)
                   *

RAV

Popüler Yayınlar