27 Mart 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 430 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri hizmet etmeyi anlatıyor)

430. Sevgilinin yuyup (Yıkayıp) arıtmasından bir koku bile almamak için âşık, onun yanına kör-kütük sarhoş gelir.

Aşk, gayb âleminde (Allah âlemidir ancak Allah’ın bildirdiklerini bilebileceğimiz âlemdir) naralar atar-durur;
Fakat o kükreyişi hayvan duymaz.

Şehir, eşeklerinin (Kaba, düşüncesiz), öküzlerin (Saf, budala, avanak, ahmak, görgüsüz, kaba, anlayışsız, yeteneksiz kişilerin) sesleriyle dolar;
Yırtıcı hayvanlarsa dağ başlarında bağırırlar.

Türk, şu tek kadehi içti mi, ata biner;
İkinci kadeh, at sürmek, at koşturmak içindir.

Zevalsiz (Bitmeyen) şarapla doldun mu, hiçbir kadehi boş göremezsin, hiçbir kadehi.

Bütün cansızlar, sana selam verirler, kendin gibi, sen gibi hepsi de sana sır söylerler.

Can, sevgiyle seni kucağına aldı mı, karşında bütün şekiller canlanır.

Çağı geldi;
Çark urayım (Döne-döne), oynayayım;
Aşkı da yüzünü örtmeden (Gerçekliğini gösteren) gazel okusun.

Kızıl gül gibi o, ata binsin;
Bütün çiçekler de askerler gibi peşinden yürüsün.

Meze getir, karşıma otur a yüzü mum gibi olan, şaraba ateş kesilen dilber.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Görünmeyen âlemde Allah dostlarının Allah’a ulaşmaya çalışanları temizlemek için önce sarhoş ederek kendinden geçirerek ruhsal temizlik yaptığını, hayret makamına götürerek orada hayretten naralar attıracaklarını öğrendik.
2.    İlahi âlemindeki sesleri akılsız, duygusuz, kaba, kırıcı, hırpalayıcı kişilerin duyamayacağını öğrendik.
3.    Akılsız, duygusuz, kaba, kırıcı, hırpalayıcı kişilerin sesleriyle şehrin dolu olduğunu öğrendik.
4.    Allah yolcusu sarhoşçasına hızla yol aldığını, bütün cansızların selam vererek sırlarını söylediklerini öğrendik.
5.    Allah dostuna ulaşan kişi sevdiğine ulaşınca bütün şekillerin canlanacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Sevgili olarak bilip Allah dostuna kavuşanın ona nasıl hizmet dedeyim diye telaşa düşeceğini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar