18 Mart 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 340 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri kendini anlatıyor)

340. Tanrı hazinesinin malı olan her inci (Şekli ve değeri değişmeyen sır), her mücevher senin o iki lâ’l (Kırmızı değerli taş) dudağında var mı?
Var.

İstemiyorduk amma aşkın, âleme yayıldı;
Bağı kopardı da sıçradı mı, sıçradı.

Hani gece yarısı, dilinin ucuyla hafif-hafif söylediğim o sır yok mu, yayıldı-gitti.

Kurt tahtayı kemirir, gene tahtada meydana gelir ya;
Aşk da benden meydana geldi, gelişti, sonra da tuttu, beni yaraladı beni.

Kızıl gül gibi elden ele dolaş;
Şaraba benziyorsun, halk, seninle sarhoş mu sarhoş.

Elin-kolun Tanrı yayını buldu mu, buldu;
Okun, göğü aştı mı aştı.

Kıskançlığın (Üstünlük gösterdiğimde ve sevilen biri olduğumdan başkalarının benimle ilgilenilmesinden olumsuz tutuma girdiğinde), git dedi, yol yok (Sana vereceğim sır yok dedi);

Merhametin (Benim durumuma üzülmen, acıman ortaya çıkıncı), gel dedi, var-var (Aşkından perişan olmuş bir halde görünce verecek çok sır var ).

Lütfun (Büyüklüğünün, asilliğinin gereği iyilik yapman) bir denizdir (Çok büyük alandır), balığı benim;
Fakat kıskançlığın beni olta haline getirdi, olta haline.

Oltanla (Sana avlanarak) yaralanmışım;
Fakat gam bile yemem (Bu duruma üzüntü duymam);
Merhemin (Vücudun dış yüzeyinde deriye sürülerek kullanılan, birçok etkili maddenin karıştırılmasıyla yapılmış, yumuşak ya da koyu kıvamda, yağlı ya da yağsız ilaç ile ) yaraları arayıp duruyor.

A bana soluğumdan da yakın olan;
Senin tapında (Yaşam yerinde) ancak hafif-hafif soluk alırım, yavaş-yavaş konuşurum.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Tanrı hazinesinin şekli eritilip değiştirilmeyen mücevher olan inciyi yani sırrı Şems Hazretlerinin dudaklarından söz olarak çıkmasıyla öğrendiğimizi öğrendik.
2.    Mevlana Hazretleri ile Şems Hazretlerinin arasında olan ilahi aşkı gizlemeye çalıştıklarını fakat bütün dünyaya yayıldığını öğrendik.
3.    İlahi aşkın Mevlana Hazretlerinden çıktığını, kendisini bu aşkın gücendirmeler, incitmeler, kırılmalar meydana getirdiği öğrendik.
4.    Şems Hazretlerinin büyüklüğünün, asilliğinin gereği olan iyiliği Tanrı hazinesinden yaptığını öğrendik.
5.    Gözükenin Mevlana Hazretlerinin Şems Hazretlerine sevgiyle bağlanıp dostluk göstermesi, büyük sayması olduğunu, görünmeyenin ise Şems Hazretlerinin Mevlana Hazretlerinin dostluğuna, kibarlığına, anlayışına, anlatışına aşık olduğunu öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Allah dostu Tanrı erinin yanında çok saygılı olmamız gerektiğini öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar