20 Mart 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 360 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

360. Yeter, az söyle, az yaz;
Baş ağrısı olarak can defteri yeter sana.

Kimdir senin isteğine, buyruğuna kul-köle kesilmeyen (Sevgiyle bağlanıp dostluğunu hizmet ederek göstermeyen?);
Kimdir yüzünü görüp de sarhoş olmayan (Güzelliğinden etkilenip kendinden geçmeyen)?

Bir derde düşmüşü göster ki senin korkundan düşmüş olmasın;
Yahut bir neşeyi göster ki senin ümidinle meydana gelmesin.

Elini yummuş bir nekesi (Cimriyi) göster ki sen, yumdurmuş olmayasın elini;
Bir kerem (Büyüklük, ululuk) sahibini göster ki senin verginle (Verdiklerinle) ihsanda (Başkasına iyilikte) bulunmasın.

Nerde bir lâ’l dudak ki (Kırmızı değerli taş) senin madeninden değil;
Nerde bir ulu ki senin yoksulun (Sana ihtiyaç duyan) değil.

Vasıfların (Niteliklerin), canlara bitişmiş;
Bir tek damar bile yok ki senin emrinle atmasın.

İki dünya (Madde-mana), iki ele benzer, sense cansın sanki
El, ne var ki o, senin cömertliğinden, senin ihsanından olmasın?

Kimin gözü, şu varlık bahçesinde senin havandan başka bir yelle (Rüzgârla) oynayan bir çiçek görmüş?

Gaflete dalan (Dalgın, dikkatsiz bir duruma gelmek), halkın cevrinden-cefasından (Güçlülerin yasaya ve vicdana aykırı olarak uğrattığı kötü durumdan), ağlar, inler;
Hâlbuki halk, ancak senin sopana benzer.

Bütün bu sopalar, senin yüzünden oynar-durur;
Her biri de ancak senin verdiğin derttir, senin verdiğin derman.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin canının bilip anlayanlar için çok değerli ve etken olduğunu görebileceklerini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerin yaşadığımız hayata, mana ve madde âlemine etkisinin devam ettiğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinden haberi olmayanların üzüntü içinde bir hayat yaşayacaklarını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin yücelerde payı olanları eğitmek, disipline etmek, bulunduğumuz yerden yücelere taşıyacak hareketlenmeyi sağlamak için çeşitli etkiler ettiğini farkında olanların görüp anlayabileceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar